Met de huidige besmettingscijfers in onze regio, blijven ook onze scholen niet ongeschonden. Momenteel proberen we om de leerlingen, op een veilige manier, een volwaardig lesrooster op school aan te bieden. Wanneer te veel collega’s en leerlingen besmet raken of in quarantaine moeten, kunnen we dit niet meer garanderen. De examenleerlingen en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, hebben dan prioriteit.

Zoveel mogelijk op school
We zullen, zo lang de landelijke maatregelen dat toelaten, proberen zoveel mogelijk leerlingen op school les te blijven geven. Helaas zien we dat het steeds moeilijker wordt om dat vol te houden, dus mogelijk moeten we op een gegeven moment kiezen voor minder fysieke lessen op school. Dat kan verschillende vormen hebben bijvoorbeeld met kleinere groepen, gedeeltelijk of volledig online les en dan voor een specifieke afdeling binnen de school of zelfs de gehele school. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie op school.

We weten dat het niet naar school kunnen gaan, grote impact heeft op onze leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s. We doen er dan ook alles aan om zoveel mogelijk leerlingen zoveel mogelijk les en opvang op school te bieden. Als het organisatorisch of om gezondheidsredenen niet verantwoord is om alle leerlingen te ontvangen, hebben de examenleerlingen en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben prioriteit.

Roosters
Ondanks dat we meer uitval zien, kunnen de roosters op dit moment nog worden uitgevoerd. Wanneer dat op een gegeven moment niet meer lukt, vragen we jullie begrip. Onze collega’s doen hun uiterste best om een lesrooster te verzorgen met zo min mogelijk uitval. Dit waarderen we enorm. Maar met minder beschikbare collega’s wordt dat steeds moeilijker. Bij uitval worden leerlingen zoveel mogelijk op school opgevangen zodat ze samen hun schoolwerk kunnen doen.

Activiteiten nieuwe leerlingen
Waar voor de kerstvakantie nog activiteiten voor leerlingen van de basisschool gepland stonden, is besloten om een aangepast programma online aan te bieden. Voor de activiteiten vanaf januari wordt bekeken hoe we nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers op een goede en veilige manier kennis kunnen laten maken met onze school.

Op dit moment kunnen we nog niet inschatten hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. We zien dat de ontwikkelingen heel snel kunnen gaan en eventuele extra maatregelen dan ook snel in gang gezet moeten worden. Uiteraard hopen we dat het niet zo ver komt, maar we houden alles nauwlettend in de gaten. We zijn continu in overleg met de directie en de medezeggenschapsraad om de situatie te beoordelen. Wanneer het nodig is om extra maatregelen te nemen, word je daar zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Heb je vragen of maak je je zorgen, bespreek dit met je mentor.