Helaas zien we de Coronabesmettingen weer oplopen. In de persconferentie van afgelopen donderdag zijn extra maatregelen getroffen. Voor het voortgezet onderwijs komen er tot nu toe geen extra spelregels bij. Uitgangspunt is dat ons onderwijs op een veilige manier doorgaat.

Ondanks het feit dat er geen extra maatregelen voor het vo zijn aangekondigd, hebben we wel een aantal afspraken gemaakt:

  • Onze leerling staat voorop: activiteiten voor leerlingen hebben prioriteit;
  • Alle leerlingen volgen fysiek les;
  • Alleen leerlingen die coronagerelateerd thuis moeten blijven, volgen de les online;
  • Leerlingen die ziek zijn volgen geen les.

Daarnaast blijven we natuurlijk de basismaatregel en -adviezen opvolgen. We houden zoveel mogelijk de 1,5m afstand tussen collega’s onderling en medewerkers en leerlingen aan, wassen regelmatig onze handen en hoesten en niezen in onze elleboog. Op school zijn zelftesten beschikbaar.

Contacten
We proberen fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken tot activiteiten voor leerlingen. Mentoravonden, gesprekken met ouders/verzorgers en MR-vergaderingen laten we zoveel mogelijk online of telefonisch plaatsvinden.
De voorlichtingen, ontdekmiddagen, masterclasses, etc. voor onze nieuwe leerlingen gaan vooralsnog door. Leerlingen mogen fysiek de school in, ouders die halen en brengen, wachten buiten.

Quarantaine
Naast maatregelen voor het beperken van contacten zijn ook de regels voor quarantaine uitgebreid. Een besmet persoon gaat in isolatie en alle huisgenoten, bescherm en niet-beschermd, gaan in quarantaine. Is iemand uit je huishouden positief getest, blijf dan dus thuis. Heb je zelf klachten, blijf dan ook thuis en laat je testen.

Natuurlijk hopen we dat met deze maatregelen de stijgende besmettingen onder controle krijgen. Toch bereiden we ons ook voor op de situatie waarin dit niet lukt en het niet mogelijk is om ons onderwijs op een verantwoorde manier door te laten gaan. Hierover vindt onder andere overleg plaats met de directie, de medezeggenschapsraad en ouderraad. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.