Strategienota

Strategienota

Een strategienota geeft richting aan een organisatie in de wijze waarop een missie en visie vertaald wordt naar doelen en hierop aansluitende acties. Het onderwijs van de SVO|PL-scholen levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd in Parkstad en omgeving. Onze kernwaarden zijn gezamenlijkheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en ontwikkeling.

Ons motto “voor elk kind het beste onderwijs” heeft een persoonlijke, individuele betekenis voor elk kind. Het gaat uit van de verschillen in ontwikkeling en mogelijkheden van een kind, sluit aan op de behoeften van de leerling en de maatschappelijke omgeving en biedt een veilige omgeving waar ambitie uitgedaagd en zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen gestimuleerd worden. We willen dat elk kind zich naar zijn eigen mogelijkheden ontwikkelt tot een jongvolwassene die vol vertrouwen, plezier en persoonlijke ambitie, samen met anderen, een bijdrage kan en wil leveren aan de maatschappij.

Met onze ambitie sluiten we aan bij de visie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) waarin wordt gesteld dat een gezonde en veilige omgeving, motivatie en sociaal welbevinden een belangrijke basis om te kunnen presteren op school en te herstellen van de gevolgen van de Coronacrisis. Ook het NPO richt zich op brede en volwaardige leerontwikkeling van leerlingen: hun cognitieve en beroepsontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentale welbevinden.

Wilt u meer weten? Download dan hier de strategienota 2021-2025.

 

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar info@svopl.nl

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl