Selecteer een school 6: Charlemagne College Eijkhagen
7: BCPL - Locatie Brandenberg
8: BCPL - Locatie Holz
9: BCPL - Locatie Techniekcollege
1: Sintermeertencollege
2: BCPL - Scholen voor praktijkonderwijs
3: BCPL - Locatie Herle
4: Nieuwe Thermen
5: Scholen van het Bernardinuscollege

Scholen van het Bernardinuscollege

Gymnasium van het Bernardinuscollege
Sint Franciscusweg 38
6417 BD Heerlen

Atheneum van het Bernardinuscollege
Akerstraat 97
6417 BK Heerlen

Havo van het Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

Telefoon: 045-5740150
E-mail: post@bernardinuscollege.nl
Website: www.bernardinuscollege.nl

Onderwijs: havo, atheneum, gymnasium
met of zonder technasium

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl