Selecteer een school 6: Charlemagne College Eijkhagen
7: BCPL - Locatie Brandenberg
8: BCPL - Locatie Holz
9: BCPL - Locatie Techniekcollege
1: Sintermeertencollege
2: BCPL - Scholen voor praktijkonderwijs
3: BCPL - Locatie Herle
4: Nieuwe Thermen
5: Scholen van het Bernardinuscollege

Charlemagne College Eijkhagen

Eijkhagenlaan 31
6371 XA Landgraaf

Telefoon:  045-5315656
E-mail: info@charlemagnecollege.nl
Website: www.eijkhagen.nl

Onderwijs: vmbo tl, havo, (tweetalig) atheneum, (tweetalig) gymnasium
Econasium vanaf leerjaar 4 (t)VWO

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl