Over SVO|PL

Missie

SVO|PL biedt – met partners in de regio – op ondernemende wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van zeer goede voorzieningen. Om dat te realiseren borgen SVO|PL scholen al het goede dat reeds is ontwikkeld en staan ze in hun streven naar excellente resultaten open voor noodzakelijke innovaties, met name gericht op het leren in en voor de toekomst. Daarbij dragen zij zorg voor een context, die het beste uit leerlingen en medewerkers haalt en die hen stimuleert om hun talenten optimaal te benutten en verder te ontwikkelen. Wij creëren veilige, gedurfde en uitdagende leeromgevingen, waarin leerlingen in almaar toenemende mate mede–eigenaar worden van het eigen leerproces.

Wij laten ons in de wijze waarop we het ontwikkelproces van de leerling en elkaar ondersteunen mede inspireren door het Franciscaanse gedachtegoed, met als kernwaarden uniciteit, zelfstandigheid en actieve dienstbaarheid. Dit beschouwen wij als ons moreel kompas.

Motto in de missie is: “Voor elk kind het beste onderwijs”.

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl