Over SVO|PL

Jaarbeeld

Om ons motto waar te kunnen maken, investeert SVO|PL niet alleen in onderwijsontwikkeling maar zeker ook in personeel, leermiddelen en gebouwen. In dit jaarbeeld laten we zien hoe SVO|PL er het afgelopen jaar uitzag en waarin we hebben geïnvesteerd.
In de Strategienota 2017-2021 stelt SVO|PL zich onder andere doelen op het gebied van taalvaardigheid, kwaliteitsborging en duurzame inzetbaarheid van ons personeel. Dat zie je dan ook terug in dit jaarbeeld.

In ‘2020 in cijfers’ lees je meer over onze leerlingen, ons personeel en onze resultaten in 2020. In ‘2020 in ontwikkeling’ laten we je zien waarin we hebben geïnvesteerd. Aan de hand van onze investeringen, nemen we je mee in onze strategische doelstellingen. Natuurlijk gaat het niet alleen om investeringen in geld, maar ook in tijd.
Meer weten? Vraag dan hieronder ons jaarverslag op.

Jaarverslag

In ons jaarverslag leggen we verantwoording af over de behaalde resultaten en evalueren we het afgelopen jaar. Dit jaarverslag kan bij ons worden opgevraagd. Vul onderstaand formulier in, dan krijgt u het jaarverslag toegestuurd.

Werkt het formulier niet of heeft u vragen over ons jaarverslag? Stuur een e–mail naar jaarverslag@svopl.nl

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het toesturen van ons jaarverslag en worden niet aan derden verstrekt.

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl