Over SVO|PL

Jaarbeeld

Om ons motto waar te kunnen maken, investeert SVO|PL niet alleen in onderwijsontwikkeling maar zeker ook in personeel, leermiddelen en gebouwen. In ons jaarbeeld laten we zien hoe SVO|PL er het afgelopen jaar uitzag en waarin we hebben geïnvesteerd.
In de Strategienota 2021-2025 stelt SVO|PL zich onder andere doelen op het gebied van uitdagend, maatschappelijk relevant en toegankelijk onderwijs, professionele cultuur en taalvaardigheid. Dat zie je dan ook terug in dit jaarbeeld.

In ‘Onze leerlingen’ vind je informatie over onze leerlingen en onderwijsontwikkelingen. Bij ‘Onze medewerkers‘ lees je meer over ons personeel en de professionalisering in 2023. In ‘2023 in cijfers’ laten we je zien waarin we hebben geïnvesteerd, ons resultaat en hoe wij de aanvullende gelden van het Nationaal Programma Onderwijs inzetten om achterstanden weg te werken en het onderwijs structureel naar een nog hoger niveau te tillen.

Meer weten? Download dan ons jaarverslag hieronder!

Jaarverslag

In ons jaarverslag leggen we verantwoording af over de behaalde resultaten en evalueren we het afgelopen jaar. Benieuwd? Download dan het volledige jaarverslag.

Heeft u nog vragen over ons jaarverslag? Stuur een e–mail naar info@svopl.nl.

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl