Voortijdig Schoolverlaten

Iedere leerling heeft recht op een goede toekomst, waarbij het behalen van een startkwalificatie van belang is. SVO|PL is voor het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2016-2020 contactschool en zal samen met gemeenten, ROC’S en overige onderwijsinstellingen regie voeren op het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters.

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl