Vertegenwoordiging van Limburg in het Interreg-project EMR-Lingua

In maart 2021 viel het startschot voor het Interreg project EMRLingua, waarmee de buurtalen Duits, Frans en Nederlands  bevorderd worden. De coördinatie ligt in handen van het nieuwe Euregionale coördinatiecentrum dat in Eupen (B) is gevestigd.
Via het project zijn extra middelen beschikbaar gemaakt om grensoverschrijdende ontmoetingen, uitwisselingen, bezoeken en stages in de Euregio Maas-Rijn (EMR)  – waartoe grofweg de zuidelijke helft van onze provincie behoort – mogelijk te maken. Op die manier komen leerlingen op een natuurlijke wijze in contact met de buurtaal, de regio en de sprekers van de betreffende buurtaal en ervaren ze dat Duits en Frans niet zomaar alleen schoolvakken zijn, maar dat ze een communicatiemiddel zijn dat deuren opent, ook met het oog op hun toekomstige studie- en/of arbeidsmarkt.
SVO|PL is de Nederlandse vertegenwoordiger in dit project en neemt deel aan de werkpakketten over certificering, de ontwikkeling van de Euregionale digitale aardrijkskundemethode en is lid van het projectmanagement.
Dit project wordt gesubsideerd door:
En is een samenwerking tussen:
         
                
 

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl