TalentenAcademie

De TalentenAcademie (TA) is het kennis- en scholingscentrum van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg.

Doelstelling

Het stimuleren van vakmanschap, talentontwikkeling en ondernemendheid bij medewerkers en leerlingen. Uitgangspunten: we leren van en met elkaar, vinden kennisdeling belangrijk en werken vooral vraaggestuurd.

Aanbod

De kernactiviteit is een breed, schooloverstijgend aanbod van scholingsactiviteiten voor alle medewerkers van SVO|PL. De doelgroep startende docenten krijgt extra aandacht.

Schooloverstijgend zijn de TA-activiteiten voor leerlingen, zoals de Junior Bildung Academie en het Podium ParkstadLab. Daarnaast initieert en ondersteunt de TalentenAcademie binnen Parkstad en ook daarbuiten kennisdeling met andere onderwijspartners. Bij onderwijsinnovaties vervult de TA een adviserende, faciliterende en begeleidende rol.

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl