Europees Sociaal Fonds

De Praktijkschool Parkstad Limburg vergroot de kansen van zijn leerlingen optimaal door ze heel intensief te begeleiden naar vervolgonderwijs of een betaalde baan. Bij deze toeleiding naar werk worden leerlingen intensief begeleid door coaches en kunnen de leerlingen gebruikmaken van het enorme stagenetwerk waarover BcPL locatie PPL beschikt.

Bij de financiering van deze trajecten maakt PPL optimaal gebruik van de mogelijkheden van het Europees Sociaal Fonds, dat speciaal is ingericht om leerlingen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt beter te ondersteunen. De aanpak van PPL is heel succesvol, getuige het grote aantal leerlingen dat de school verlaat met een baan.

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl