Op maandag 24 augustus start het nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen een mooie zomervakantie heeft gehad en gezond en uitgerust aan het schooljaar kan beginnen. Omdat het coronavirus nog steeds onder ons is, worden op school ook dit schooljaar maatregelen getroffen voor ieders veiligheid. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

  • Leerlingen houden 1,5m afstand van medewerkers, onderling hoeft geen afstand gehouden te worden;
  • Was regelmatig je handen grondig met water en zeep;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Schud geen handen;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Blijf thuis bij klachten en wanneer een van de gezinsleden last heeft van koorts of benauwdheidsklachten of positief getest is op het coronavirus.

Aanvullend gelden op onze scholen de volgende regels:

  • In de lokalen gebruiken we doekjes om handen en tafels schoon te maken;
  • In de school zijn looproutes aangegeven, volg deze routes en de instructies van het personeel;
  • Pauzes vinden plaats op de daarvoor aangegeven locaties en bij voorkeur buiten;
  • Neem een mondkapje mee voor vakken waarbij de 1,5m afstand niet te waarborgen is.

Mondkapjes
Het gebruik van een mondkapje wordt verplicht bij vakken waarbij de 1,5m afstand tot de docent niet te waarborgen is. Het gaat dan in de meeste gevallen om praktijkvakken. De docent geeft aan wanneer je een mondkapje moet gebruiken. Neem voor deze gevallen zelf een mondkapje mee naar school. Je mag hiervoor zowel een (zelfgemaakt) herbruikbaar kapje als een wegwerp mondkapje gebruiken, net als in het openbaar vervoer.
In alle andere gevallen is het gebruik van een mondkapje op school niet verplicht. Voel je je prettiger bij het gebruik van een mondkapje, dan ben je vrij om er een te dragen.

Ventilatie
In juni, voor de heropening van de scholen vorig schooljaar, zijn de aanwezige ventilatie-installaties aangepast aan de adviezen van het RIVM. Dat wil zeggen dat geen recirculatie plaatsvindt en dat de installaties maximaal ventileren. De airconditioning blijft uit. Daarnaast blijven ramen en deuren zoveel mogelijk open.

Quarantaine
Ben je op vakantie geweest naar een gebied waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt, blijf dan 10 dagen in quarantaine vanaf de dag dat je terug in Nederland bent. Kun je hierdoor niet naar school komen, geef dit dan aan bij de teamleider.

Bezoekers
Bij een bezoek aan de school door bijvoorbeeld ouders/verzorgers worden vooraf enkele vragen over de gezondheid gesteld. De antwoorden op deze vragen worden niet opgeslagen. Wanneer het antwoord op een of meer van deze vragen ‘ja’ is, kan de afspraak niet op locatie plaatsvinden. We vragen bezoekers ook om contactgegevens achter te laten, zodat ze bij een onverhoopte uitbraak geïnformeerd kunnen worden.

We gaan ervan uit iedereen weer op school te zien. Voel je je, ondanks de genomen maatregelen, niet voldoende veilig of behoor jij of iemand uit het huishouden tot de risicogroep, neem dan contact op met de teamleider. Samen wordt gezocht naar een passende oplossing.

Zoals aangegeven volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de overheid op. Mochten die veranderen, dan zullen we opnieuw communiceren. Daarbij zoeken we tot 1 oktober samen met leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers naar aanvullende maatregelen om de veiligheid duurzaam te kunnen borgen, ook wanneer de omstandigheden zouden wijzigen. Op school word je uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen.

We wensen alle leerlingen en medewerkers in ieder geval veel succes en plezier in het nieuwe schooljaar.