Naar verwachting openen vanaf dinsdag 2 juni openen de scholen voor voortgezet onderwijs hun deuren. Om de school op een veilige manier te kunnen openen hebben we een voorlopig protocol ontvangen. In de komende tijd gaan we de benodigde maatregelen treffen, bijvoorbeeld op het gebied van handhygiëne en looproutes. Daarnaast wordt bekeken volgens welk rooster de scholen hun deuren kunnen openen. Dit vraagt om maatwerk, omdat rekening gehouden moet worden met het gebouw en de omgeving van de school.

Over de precieze planning van de opening van jouw school ontvang je van de school meer informatie in de week van 25 mei. Daarnaast krijg je in die week ook meer informatie over de inrichting van het onderwijs (zowel online als fysiek) en de maatregelen die getroffen zijn op school.