Op zaterdagavond 18 december kondigde het kabinet nieuwe coronamaatregelen aan. Ook wij zijn verrast door de snelheid van besluitvorming en deze nieuwe maatregelen. Vanaf 20 december tot en met 9 januari gaan de scholen in het voortgezet onderwijs dicht. Uitzonderingen zijn er (voor)examenleerlingen en kwetsbare leerlingen.

Examenleerlingen
Alle schoolexamens voor (voor)examenklassen, ook eventuele herkansingen, gaan komende week door volgens planning. Over lessen en overige activiteiten de komende week zijn de examenleerlingen geïnformeerd door hun school.

Overige lessen en activiteiten
Morgen, maandag 20 december, worden alle leerlingen op school verwacht volgens het lesrooster. Je kunt dan ook spullen mee naar huis nemen uit je kluisje. De rest van de week vervallen de lessen en anderen activiteiten die nog gepland stonden. Ook toetsen en stages, zowel bij een extern bedrijf als intern op school, gaan niet door. Je hoort na de vakantie meer over hoe hiermee wordt omgegaan. Er wordt komende week geen digitaal onderwijs gegeven.

Kwetsbare leerlingen mogen op school worden opgevangen. Waar nodig zal je mentor contact opnemen met de betreffende leerling en ouders/verzorgers. Heb je hier zelf vragen over? Neem dan contact op met je mentor.

Basisregels
Ben je op school, houd je dan aan de basisregels:

  • Draag een mondkapje wanneer je je door het schoolgebouw verplaatst;
  • Leerlingen en medewerkers houden 1,5m afstand van elkaar. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden;
  • Was regelmatig je handen en hoest/nies in je elleboog;
  • Ramen en deuren staan zoveel mogelijk open;
  • Bij gezondheidsklachten blijf je thuis en laat je je testen.

Onderwijs na de kerstvakantie
Het uitgangspunt is dat het onderwijs na de kerstvakantie weer open kan. Op welke manier het onderwijs open kan, besluit het kabinet uiterlijk 3 januari. Naar aanleiding van die besluitvorming communiceren we opnieuw in de kerstvakantie, na 3 januari.

We begrijpen dat dit een moeilijke tijd is. Je mentor zal de komende week nog contact met je opnemen. Zit je ergens mee en wil je hierover praten? Neem dan zelf contact op met je school.

We hopen jullie na de kerstvakantie vanaf 10 januari weer op school te zien! We wensen jullie en jullie familie ondanks alles mooie feestdagen en bovenal een gezond 2022.