Sinds een aantal weken zijn zo goed als alle coronamaatregelen in Nederland vervallen. De maatschappij is weer open en dat geldt gelukkig ook voor onze scholen. We krijgen nog een aantal vragen met betrekking tot de maatregelen en daarover informeren we je graag.

Basisadviezen
Een aantal basisadviezen blijft gelden om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen en rekening te houden met kwetsbaren en mensen die zich zorgen maken om hun gezondheid:

  • Was regelmatig je handen;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Heb je klachten, doe dan een zelftest. Bij een positieve uitslag blijf je thuis en kun je je laten testen bij de GGD;
  • Er wordt gezorgd voor voldoende frisse lucht in de lokalen en andere ruimtes.

Zelftesten
Preventief zelftesten is niet langer nodig. Heb je klachten, doe dan een zelftest. Bij een positieve uitslag blijf je thuis. Via de quarantainecheck van de Rijksoverheid kun je zien tot wanneer je in quarantaine moet. Het is niet meer verplicht om je te laten testen bij de GGD, maar dit kan wel om bijvoorbeeld een herstelbewijs te krijgen. Is de uitslag van je zelftest negatief, dan mag je weer naar school.
Op school zijn nog zelftesten beschikbaar. Je kunt deze ophalen zo lang er nog testen beschikbaar zijn.

Digitaal onderwijs
In principe volgt iedereen onderwijs op school. Moet je in quarantaine vanwege een positieve test of zit een docent in quarantaine, dan wordt bekeken of het mogelijk is om digitaal onderwijs te geven. Bij ziekte anders dan corona wordt geen digitaal onderwijs aangeboden. Ouders/verzorgers melden hun kind ziek bij school volgens de afspraken. Ben je beter dan kun je weer gewoon onderwijs op school volgen. Huiswerk en opdrachten vind je terug op de plek die is afgesproken met je docent.

We zijn blij dat we weer terugkeren naar een normale situatie, maar we hebben allemaal geleerd dat dit zomaar weer kan veranderen. Alle sectoren, ook het onderwijs, bereiden daarom diverse scenario’s voor, voor het geval we onverhoopt toch weer te maken krijgen met een opmars van het virus.

Natuurlijk zien we ook dat met het vervallen van de maatregelen de problemen, spanningen en onzekerheden die gedurende de lock downs zijn ontstaan niet weg zijn. We blijven aandacht hebben voor het welzijn van iedereen op school en de begeleiding van leerlingen. Zit je ergens mee? Je kunt altijd terecht bij je mentor of de ondersteuningscoördinator.