We zijn inmiddels een paar weken op weg in het schooljaar. Hoewel alles op sommige momenten bijna als vanouds lijkt, worden we ook nog elke dag geconfronteerd met de realiteit van het coronavirus. We zien iedereen zijn best doen om de regels na te leven, maar ook het contact met klasgenoten en docenten dat voor de vakantie zeer beperkt was weer terugvinden.

De situatie verandert ook nu nog steeds. Het protocol voor de volledige opening van de vo-scholen is daarom vernieuwd en op school zijn aanvullende maatregelen en afspraken geformuleerd. Leerlingen en ouders/verzorgers worden door de school over de afspraken en maatregelen op locatie geïnformeerd.

Basisregels
De basisregels van de overheid en het RIVM gelden overal, ook op school. We wassen regelmatig onze handen, hoesten/niezen in de elleboog, gebruiken papieren zakdoekjes en schudden geen handen. Daarnaast wordt 1,5m afstand gehouden tussen personeel en leerlingen en tussen personeelsleden onderling. Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. In de lokalen kunnen doekjes gebruikt worden om handen en tafels schoon te maken.

Bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak blijven leerlingen thuis. Maak een afspraak voor een test via de GGD. Ook wanneer een gezinslid of huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, blijven leerlingen thuis.

Is een leerling of een gezinslid/huisgenoot positief getest op Covid-19 (coronavirus), dan blijven leerlingen natuurlijk ook thuis. Hierover zal de GGD op dat moment meer informatie geven. Geef zo snel mogelijk aan school door dat je in quarantaine moet zodat de benodigde zaken geregeld kunnen worden. Wanneer leerlingen voor een langere periode thuis moeten blijven, wordt in overleg gezocht naar manieren om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen blijven volgen.

Mondkapjes
Het gebruik van een mondkapje is verplicht op plekken waar de 1,5m afstand tot de docent niet te waarborgen is. Het gaat dan in de meeste gevallen om praktijkvakken, maar afhankelijk van de inrichting van het gebouw zijn mondkapjes op andere plekken ook nodig. Je wordt door je school hierover geïnformeerd. Neem voor deze situaties zelf een mondkapje mee.

Ventilatie
Er is de laatste tijd veel gezegd over ventilatie op scholen. Voor de zomervakantie hebben we laten weten dat de afstelling van de aanwezige ventilatie-installaties in lijn is met de adviezen van het RIVM. Aanvullend daarop zijn afgelopen weken steekproefsgewijs CO2-metingen uitgevoerd met gekalibreerde CO2-meters in klassen op alle scholen. De metingen tonen aan dat we met de huidige ventilatiemaatregelen ruim voldoen aan de norm die is gesteld door het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. De komende periode gaan we op zoek naar het basisniveau aan ventilatie dat nodig is om te voldoen aan de gestelde normen en voorbereid te zijn op de winterperiode.

Bijeenkomsten op school
Bij bijeenkomsten op school gelden de basisregels. We vragen ouders/verzorgers dan ook zich aan deze regels te houden bij een bezoek aan de school. Vooraf worden enkele vragen gesteld over uw gezondheid. Daarnaast kan gevraagd worden om uw contactgegevens, zodat bij een eventuele besmetting op school snel contact gezocht kan worden.
We proberen zoveel mogelijk afspraken telefonisch of digitaal te plannen. Heeft u toch een afspraak op school, maar heeft u klachten of moet u in quarantaine, geef dan altijd aan dat de afspraak alleen telefonisch of digitaal gehouden kan worden.