Vanaf aanstaande maandag 1 maart mogen alle leerlingen weer gedeeltelijk naar school. Omdat het binnen de geldende maatregelen niet mogelijk is om alle leerlingen tegelijk op school te ontvangen, is hiervoor een rooster gemaakt. Op deze manier houden we de school veilig voor alle leerlingen en medewerkers.

Het uitgangspunt is zoveel mogelijk leerlingen zo vaak mogelijk naar school te laten komen. Hierbij is zowel de veiligheid als het welzijn van de leerlingen belangrijk. Daarnaast hebben we oog voor onze eindexamenleerlingen voor wie het belangrijk is om hun examens in een rustige omgeving te kunnen maken. In verband met de 1,5m-maatregel kunnen we op dit moment maar beperkt leerlingen op school ontvangen. We zoeken naar mogelijkheden om in de komende periode meer leerlingen naar school te kunnen laten komen.

Basisregels
Op school blijven de basisregels gelden:

  • Houd 1,5 m afstand van andere leerlingen en medewerkers;
  • Draag een mondkapje wanneer je je verplaatst door het gebouw en bij vakken waarbij de 1,5m afstand niet te waarborgen is;
  • Was regelmatig je handen grondig met water en zeep;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Schud geen handen;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. Dit geldt ook wanneer een van de gezinsleden last heeft van koorts of benauwdheidsklachten of positief getest is op het coronavirus.

Aanvullend gelden op onze scholen de volgende regels :

  • In de lokalen gebruiken we doekjes om handen en tafels schoon te maken;
  • In de school zijn looproutes aangegeven, volg deze routes en de instructies van het personeel;
  • Pauzes vinden plaats op de daarvoor aangegeven locaties.

Meer informatie over het rooster wordt via de school gedeeld.