Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het coronavirus willen we jullie mededelen dat morgen, maandag 16 maart 2020, onze scholen voor alle leerlingen gesloten zijn. De geplande schoolexamens op maandag 16 maart gaan niet door.

Omdat er op dit moment, zondagmiddag 15 maart, onduidelijkheid bestaat over het al dan niet (gedeeltelijk) sluiten van scholen, vindt het College van Bestuur het van belang om in elk geval nu duidelijkheid te geven over maandag 16 maart.

Deze maandag willen College van Bestuur en de schooldirecties de tijd nemen om, in overleg met de medewerkers, te bespreken hoe we, afhankelijk van de besluitvorming van het kabinet, ons onderwijs zo goed en veilig mogelijk kunnen organiseren.

Dit is een unieke situatie in het onderwijs in heel Nederland. We begrijpen dat de maatregelen een grote invloed hebben op het dagelijkse werk en leven en flexibiliteit vragen van iedereen. De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat voor ons op de eerste plaats. De adviezen van het RIVM, de GGD en het kabinet zijn voor ons leidend. Afhankelijk van het besluit dat het kabinet vanavond neemt, informeren we u maandag 16 maart over de doorgang van het onderwijs en eventueel opvang van leerlingen uit specifieke doelgroepen de komende weken. Onze prioriteit daarbij is het onderwijs en het afronden van de schoolexamens voor examenleerlingen. Wij vragen de leerlingen zich wel voor te bereiden op de na maandag geplande schoolexamens.

We begrijpen dat dit een onzekere situatie is voor ouders en zeker leerlingen. Wij spannen ons in om die onzekerheid waar het onderwijs betreft zo veel mogelijk weg te nemen. Maandag 16 maart hoort u meer van ons over de vervolgstappen in de komende periode. Wij adviseren u om uw mail en de website van school dagelijks te checken.