Op dinsdag 17 september 2019 organiseerde het College van Bestuur van SVO|PL opnieuw een stakeholdersbijeenkomst. Na leerlingen en ouders waren de genodigden dit keer onderwijsbestuurders uit de regio. Ook de leden van de Raad van Toezicht, de GMR en de directieraad van SVO|PL waren aanwezig. Het thema van de avond was regionale samenwerking. Na een presentatie van Trudie Schils, Universiteit Maastricht, over taalvaardigheid en regionale kenmerken gingen de deelnemers in de vorm van een quiz met elkaar in gesprek. Wat kunnen we in de regio voor elkaar betekenen, op welke gebieden kunnen en moeten we samenwerken en hoe zou die samenwerking eruit moeten zien?

Waar volgens de deelnemers zeker aandacht voor moet zijn is de sociale context waarin leerlingen opgroeien en wonen. Samenwerking tussen po, vo en vervolgonderwijs is belangrijk voor een doorlopende lijn in het onderwijs, maar de sociale context, zoals de wijk waarin jongeren opgroeien, moet niet vergeten worden. Samenwerking kan gaan over praktische zaken als het delen van huisvesting, maar vraagt nog veel meer. Ontschotting tussen onderwijs en zorg bijvoorbeeld, maar ook minder ‘barrières’ tussen de verschillende onderwijssoorten en op elkaar afgestemde regelgeving.

Concrete ideeën:

  • ​Gebruikmaken van elkaars kennis, mensen en gebouwen
  • 10-14 onderwijs zonder barrières
  • Meer variatie toestaan in het onderwijs, echt gericht op leerlingen

Waar de quiz een hoogtepunt bereikte was bij de opdracht: kies minimaal 3 vakken die gezamenlijk een project aangaan met een regionaal, actueel thema. In dit geval alleen maar winnende antwoorden die we je niet willen onthouden.

  • ​Energietransitie: van de historie van de kolenmijnen, met bezoekjes aan een kolenmijn in België en Braunkohlegruben in Duitsland, tot de zonnepanelen bij Snowworld en alles daar tussenin.
  • Mijnwaterproject: ook gericht op duurzaamheid, heel concreet met bedrijven in de regio zoals Brightlands, Gaia Zoo, Schacht Nulland, energiemaatschappijen en gemeentes.
  • Regio zonder grenzen: euregionaal project gericht op grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeentes (o.a. 75 jaar bevrijding) en verder daar buiten met als voorbeeld Cultura Nova en het WMC.