Op BcPL locatie Holz kiezen heel wat leerlingen voor de sector Zorg & Welzijn. Door het nieuwe project ‘Smeltkroes’ kunnen zij binnenkort (nog) meer praktijkervaring opdoen bij de zorg- en welzijnsinstellingen in Kerkrade. De aftrap werd vorige week gegeven in het Roda JC-stadion. Daar ontmoetten zorgaanbieders van Xonar, MeanderGroep, Impuls en Radar en onderwijsmensen van locatie Holz en basisschool De Spoorzoeker elkaar om aan Smeltkroes vorm en inhoud te geven. Het project is mede een voortvloeisel uit het samenwerkingsconvenant dat Movare en SVO|PL onlangs ondertekenden.

Rob Riedl, sectordirecteur van BcPL locatie Holz: ‘Tijdens de bijeenkomst hebben we nagedacht over nieuwe projecten voor leerlingen van groep 7 en 8 tot en met de bovenbouw van het vmbo om de wereld van zorg en welzijn te ontdekken. We willen hen zo vroeg mogelijk met allerlei situaties en beroepen in de zorg kennis laten maken. Dan ervaren ze ook meteen dat zorg iets is waar ze in het verdere verloop van hun leven vaker mee te maken zullen krijgen.’

13 juni brainstormen alle partijen nog een keer. Bij het begin van het nieuwe schooljaar wordt meteen gestart met een aantal activiteiten voor de diverse leeftijdsgroepen.