Ook dit schooljaar is zeker geen normaal jaar. Op dinsdagavond 2 februari kondigde minister-president Rutte aan dat de scholen langer gesloten blijven voor onderwijs, in ieder geval tot 1 maart. We begrijpen dat dit vragen en zorgen oplevert. Door de maatregelen die nog steeds veranderen, hebben we nog niet overal een antwoord op. Wel proberen we, binnen de eisen van de Rijksoverheid, een zo stabiel mogelijke koers uit te zetten.

Prioriteit hebben de veiligheid en gezondheid van leerlingen en collega’s. Ook het welzijn is daarbij belangrijk. Het doel is om alle leerlingen, zowel de eindexamenkandidaten, de leerlingen in lagere leerjaren als de leerlingen die volgend schooljaar in de brugklas zitten, goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Uitgangspunt is dat we leerlingen kansen willen bieden.

We begrijpen dat er vragen zijn over overgangsnormen voor de huidige leerlingen, de aanname van nieuwe leerlingen en de begeleiding op school. Hiervoor worden kaders opgesteld die we, zodra ze zijn vastgesteld, met jullie communiceren. We kijken daarbij naar de korte termijn, zoals toetsen, schooladviezen en de eindtoets, maar natuurlijk ook de langere termijn en wat we kunnen doen om leerlingen aan het eind van de middelbare school op een goede manier over te laten stappen naar het vervolgonderwijs. Hiervoor kijken we ook naar de eisen die door dat vervolgonderwijs worden gesteld.

Wat betreft de examens voor de (voor)examenklassen zijn we mede afhankelijk van de beslissingen die landelijk genomen worden. Verwacht wordt dat we hierover na 15 februari meer informatie krijgen. Deze besluiten zijn ook van invloed op de inrichting van het onderwijs bij een mogelijke heropening van de scholen. Zodra hierover landelijk definitieve besluiten genomen zijn, informeren we jullie daarover.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de school.