Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft zojuist laten weten dat de school- en praktijkexamens voor eindexamenleerlingen doorgaan. Morgen ontvangen leerlingen meer informatie van hun school over het afnemen van de schoolexamens. Het is niet nodig om morgen naar school te komen. De school neemt maatregelen om de schoolexamens op een goede en veilige manier te kunnen afnemen.

Ook voor eindexamenkandidaten blijft de school gesloten voor lessen. We vragen examenkandidaten om de examenstof vanuit thuis te blijven bijhouden zodat ze op het moment dat de schoolexamens worden afgenomen, voldoende voorbereid zijn.

Een besluit over de centraal examens is nog niet genomen door het Ministerie van Onderwijs. Informatie over het centraal examen wordt gedeeld via school zodra meer bekend is.