Op 12 maart kondigde het kabinet in een persconferentie nieuwe maatregelen af voor de bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. Conform de richtlijnen van het kabinet en het RIVM blijven de scholen voor voortgezet onderwijs open.

Aan iedereen, zowel medewerkers als leerlingen, wordt gevraagd om thuis te blijven indien sprake is van verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten. Medewerkers en leerlingen met deze ziekteverschijnselen die toch naar school komen, worden naar huis gestuurd.

Evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn verboden. Geplande grote activiteiten op onze scholen waarvoor dit geldt gaan dus ook niet door. Reizen naar het buitenland en grootschalige activiteiten in het binnenland die in de periode tot 31 maart gepland staan gaan niet door. Deelnemers aan reizen en activiteiten worden hierover geïnformeerd.

Verder blijft gelden: In geval van of vermoeden van corona bij medewerkers of leerlingen (of hun gezinsleden) dienen de betreffende medewerkers of leerlingen thuis te blijven.

Wij blijven de richtlijnen van GGD en RIVM volgen. Mochten er nieuwe maatregelen worden afgekondigd zullen wij u hierover zo snel mogelijk informeren.