We realiseren ons dat de huidige omstandigheden opnieuw veel onzekerheid met zich mee brengen. We houden iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van de maatregelen die we treffen. Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Deze lijst wordt wanneer nodig bijgewerkt.
Laatst bijgewerkt op vrijdag 18 december 2020

Zijn de scholen volledig gesloten?
Nee, voor eindexamenkandidaten, praktijklessen op het vmbo en het praktijkonderwijs blijven de scholen wel geopend. Daarnaast biedt de school vanaf 4 januari 2021 opvang voor kwetsbare leerlingen en leerlingen wiens ouders een vitaal beroep hebben en daardoor niet thuis digitaal onderwijs kunnen volgen.

Wanneer gaat de school weer volledig open?
Vooralsnog duurt de gedeeltelijke sluiting van de scholen tot 18 januari 2021. Naar verwachting horen we op 12 januari hoe de periode daarna er uit gaat zien. Zodra daarover meer bekend is, informeren we iedereen natuurlijk.

Hoe kan ik onderwijs volgen?
Eindexamenleerlingen krijgen les op school. De andere leerlingen krijgen onderwijs op afstand zoals dat ook tijdens de eerdere sluiting van de scholen het geval was. Roosters, huiswerk en opdrachten worden door de school gecommuniceerd.

Gaan de schoolexamens door?
Ja, de schoolexamens vinden op school plaats voor zowel de examenjaren als de voorexamenklassen.

Gaan andere toetsen door?
Toetsen voor de andere leerlingen worden vooralsnog uitgesteld tot 18 januari 2021.

Gaat het Centraal Examen in 2021 door?
Ja, bekijk hier de informatie van de Rijksoverheid over het CE.

Welke maatregelen neemt de school?
De gezondheid en veiligheid van collega’s en leerlingen is voor ons belangrijk. Wie toch op school moet zijn, houdt zich aan de basisregels:

  • Geef elkaar de ruimte: houd 1,5 m afstand
  • Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw
  • Was regelmatig je handen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Volg de looproutes, borden en instructies
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen

Hoe kan ik naar school komen?
Kom zoveel mogelijk met de fiets, te voet of laat je afzetten met de auto. Houdt ook bij het aankomen op school, parkeren en terug naar huis gaan rekening met 1,5 m afstand tot anderen.
Maak geen gebruik van het openbaar vervoer, tenzij het echt niet anders kan. Meld dit dan bij je school.
Vergeet dan niet dat het vanaf 1 juni verplicht is om in het ov een mondkapje te dragen.

Wanneer moet ik thuis blijven?
Bij klachten als hoesten, niezen, keelpijn, neusverkoudheid en verhoging/koorts, blijf je thuis en laat je je testen. Heeft een van je gezinsleden deze klachten en ook koorts/benauwdheidsklachten? Ook dan blijf je thuis.

Moet ik me ziekmelden in deze periode?
Ja, leerplicht en leertaken blijven immers gelden. Ziek- en herstelmeldingen kunnen door je ouders/verzorgers worden gedaan op de manier zoals door de school gecommuniceerd is.

Hoe kan ik me laten testen op het Covid-19 virus?
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten zich laten testen op het virus via de GGD in de regio. Wanneer een medewerker of leerling positief wordt getest, wordt altijd contact opgenomen met de schooldirectie.

Ik of een van mijn gezinsleden behoort tot een medische risicogroep. Wat moet ik doen?
Neem contact op met school om hierover afspraken te maken.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

  • Je mentor kun je benaderen voor praktische vragen over het onderwijs.
  • Je teamleider kan door je ouders benaderd worden voor vragen over de opvang van leerlingen.
  • Vakdocenten zorgen voor informatie over hun vakken en beantwoorden vragen over de lesstof.

Waar vind ik informatie over het Covid-19 virus?
Haal informatie bij betrouwbare instanties zoals: