We realiseren ons dat de huidige omstandigheden nog veel onzekerheid met zich mee brengen. De situatie verandert nog steeds en we houden iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van de maatregelen die we treffen. Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Deze lijst wordt wanneer nodig bijgewerkt.
Laatst bijgewerkt op vrijdag 29 mei 2020

Zijn de scholen vanaf 2 juni weer volledig open?
Vanaf dinsdag 2 juni worden weer leerlingen op school ontvangen, maar de groepsgrootte blijft beperkt. Leerlingen en ook medewerkers kunnen niet allemaal tegelijk op school komen. Het rooster is daarop aangepast. Kom alleen naar school als je volgens je rooster ook op school moet zijn.

Krijg ik alleen onderwijs op school of ook nog online?
Het onderwijsprogramma en het rooster wordt op school gemaakt. Je wordt door je school hierover geïnformeerd. Wanneer je volgens je rooster niet op school wordt verwacht, kun je thuis aan opdrachten werken.

Welke maatregelen neemt de school om op een veilige manier open te kunnen gaan?
Op school houden we ons aan de basisregels:

  • Geef elkaar de ruimte: houd 1,5 m afstand
  • Was regelmatig je handen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Volg de looproutes, borden en instructies
  • Blijf thuis bij klachten

Daarnaast blijft de kantine dicht, worden kluisjes niet gebruikt en staan deuren open.
Op school wordt gezorgd voor adequate schoonmaak van de ruimtes die gebruikt worden. Aanvullend maakt iedereen bij het binnenkomen en het verlaten van het lokaal handen en tafel schoon met de daarvoor bedoelde doekjes.

Wil je weten wat je verder op school kunt verwachten? Bekijk het filmpje dat je van je school hebt gekregen!

Hoe kan ik naar school komen?
Kom zoveel mogelijk met de fiets, te voet of laat je afzetten met de auto. Houdt ook bij het aankomen op school, parkeren en terug naar huis gaan rekening met 1,5 m afstand tot anderen.
Maak geen gebruik van het openbaar vervoer, tenzij het echt niet anders kan. Meld dit dan bij je school.
Vergeet dan niet dat het vanaf 1 juni verplicht is om in het ov een mondkapje te dragen.

Wanneer moet ik thuis blijven?
Bij klachten als hoesten, niezen, keelpijn, neusverkoudheid en verhoging/koorts, blijf je thuis. Heeft een van je gezinsleden deze klachten en ook koorts? Ook dan blijf je thuis.

Moet ik me ziekmelden in deze periode?
Ja, leerplicht en leertaken blijven immers gelden. Ziek- en herstelmeldingen kunnen door je ouders/verzorgers worden gedaan op de manier zoals door de school gecommuniceerd is.

Hoe kan ik me laten testen op het Covid-19 virus?
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten zich laten testen op het virus via de GGD in de regio. Wanneer een medewerker of leerling positief wordt getest, wordt altijd contact opgenomen met de schooldirectie.
Bekijk hier de brief van de GGD Zuid-Limburg.

Ik of een van mijn gezinsleden behoort tot een medische risicogroep. Wat moet ik doen?
Neem contact op met school om hierover afspraken te maken.

Hoe wordt bepaald of ik geslaagd of gezakt ben?
Op 9 april zijn kandidaten geïnformeerd over de aangepaste landelijk slaag-zakregeling. De slaag-zakregeling blijft zo veel mogelijk in stand, bijvoorbeeld waar het gaat om de kernvakkenregel en het maximum aantal onvoldoendes.
Lees hier ons volledige bericht over de slaag-zakregeling.

Wanneer hoor ik of ik geslaagd ben?
Op 4 juni krijgen eindexamenkandidaten officieel bericht van de school over de examenuitslag.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

  • Je mentor kun je benaderen voor praktische vragen over het onderwijs.
  • Je teamleider kan door je ouders benaderd worden voor vragen over de opvang van leerlingen.
  • Vakdocenten zorgen voor informatie over hun vakken en beantwoorden vragen over de lesstof.

Waar vind ik informatie over het Covid-19 virus?
Haal informatie bij betrouwbare instanties zoals: