Dinsdagavond 25 januari is opnieuw een persconferentie gehouden over de coronamaatregelen. Er werden verschillende versoepelingen aangekondigd waardoor we allemaal wat meer ruimte krijgen. Daarbij hoort ook een gewijzigd quarantainebeleid voor het onderwijs. Naar verwachting stijgen de besmettingen, in de samenleving maar ook op school, de komende tijd nog verder. Daarom blijven verschillende regels gelden.

Regels op school

  • Op school gelden nog steeds de basisregels:
  • Was regelmatig je handen;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Bij klachten of een positieve zelftest blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD;
  • Draag een mondkapje, over mond en neus, vanaf het binnenkomen in de school tot het moment dat je op je plek zit in het lokaal. Op je plek in het lokaal mag het mondkapje af. Dit geldt ook in de pauzes. Pas als je zit, mag je mondkapje af;
  • Houd 1,5m afstand tot docenten en andere medewerkers. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Wanneer geen 1,5m afstand gehouden kan worden, bijvoorbeeld bij praktijklessen, kan de docent vragen een mondkapje op te doen;
  • Gesprekken tussen ouders/verzorgers en docenten of andere medewerkers van school vinden zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats;
  • Er wordt gezorgd voor voldoende frisse lucht in de lokalen en andere ruimtes.

Zelftesten
Met het stijgend aantal besmettingen blijft zelftesten belangrijk om het risico op besmettingen binnen de school te verkleinen. De dringende oproep blijft om, wanneer je geen klachten hebt, twee keer per week een zelftest af te nemen. Heb je klachten of is je zelftest positief, blijf dan thuis en maak een afspraak bij de GGD om je te laten testen.
Het afnemen van een zelftest levert soms onduidelijkheid op. We willen ouders/verzorgers vragen mee te kijken met hun kind en waar nodig te helpen met het afnemen van de test en het aflezen van het resultaat. Op de verpakking staat een uitleg. Ook de Rijksoverheid geeft meer uitleg over de zelftest.
Je ontvangt de zelftesten op school.

Quarantaine
De quarantaineregels voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn versoepeld. Heb je geen klachten, dan hoef je niet meer in quarantaine wanneer je in contact bent geweest met iemand die corona heeft. Het is dan nog belangrijker om regelmatig een zelftest te doen.
Krijg je (milde) klachten, dan doe je een zelftest of laat je je testen bij de GGD. Bij een negatieve uitslag mag je weer naar school. We willen ouders/verzorgers vragen om het bij de school te melden wanneer een kind in quarantaine moet.

We vinden het welbevinden van onze leerlingen en collega’s erg belangrijk. Onderwijs op school kunnen aanbieden heeft dan ook altijd de voorkeur. We proberen zo goed mogelijk in te spelen op de verwachte stijging van het aantal besmettingen, ook onder leerlingen en medewerkers. Deze week spreken we over hoe we het onderwijs de komende periode zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan. Komende week hoor je hierover meer.
Naast de organisatie van het reguliere onderwijs hebben we ook aandacht voor de begeleiding en ondersteuning van alle leerlingen en de voorbereiding van de examenkandidaten. Natuurlijk houden we de landelijke regels voor eindexamens in de gaten en informeren we jullie hierover. Zit je ergens mee, wel of niet gerelateerd aan corona? Je kunt altijd terecht op school.