Waar eerder leerlingen al hun zegje mochten doen, gingen CvB en directeuren op 7 mei in gesprek met ouders over de Strategienota van SVO|PL. Samen koken werd afgewisseld met het uitwisselen van meningen over de speerpunten.

Drie onderwerpen stonden centraal:

  • buitenschools leren en de (mogelijke) rol van ouders daarbij
  • het terugdringen van de tweedeling in Parkstad
  • plezier en dan met name ‘wat is nodig om met plezier terug te denken aan de schooltijd van je kind?’

Benieuwd naar de resultaten? Bekijk het hele verslag.
NB: het fotoverslag wordt aangevuld met de andere bijeenkomsten met stakeholders. De foto’s en het verslag van de laatste bijeenkomst vind je dus onderaan.