Minister-president Rutte heeft gisteravond bekendgemaakt dat alle scholen gesloten zijn vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021. Voor eindexamenkandidaten, praktijklessen op het vmbo en het praktijkonderwijs blijven de scholen wel geopend. Daarnaast biedt de school vanaf 4 januari 2021 opvang voor kwetsbare leerlingen en leerlingen wiens ouders een vitaal beroep hebben en daardoor niet thuis digitaal onderwijs kunnen volgen.

De adviezen en besluiten van het kabinet zijn ook dit keer weer leidend in onze besluitvorming en aanpak de komende periode. We blijven aandacht houden voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en leerlingen. Bij alle activiteiten die wel op school plaatsvinden blijven de maatregelen, zoals het dragen van mondkapjes, gelden.

Toetsen en examens
De lessen voor de eindexamenkandidaten gaan door op school. Schoolexamens, voor examenjaren en voorexamenklassen, worden volgens het rooster afgenomen. Ook herkansingen en inhaalexamens gaan voor deze klassen door op school. Toetsen voor de andere leerlingen worden vooralsnog uitgesteld tot 18 januari 2021.

Digitaal onderwijs
Op school vinden alleen lessen aan eindexamenkandidaten, schoolexamens voor (voor)examenklassen en praktijklessen voor het vmbo plaats. De lessen voor niet-eindexamenjaren worden vanaf woensdag 16 december 2020 digitaal gegeven. De digitale lessen starten direct. Stonden er deze week nog lessen of schoolexamens in het rooster, dan gaan die door. Andere activiteiten gaan deze week niet door.
De docenten zorgen voor up to date studiewijzers en opdrachten. Het rooster dat vanaf 4 januari 2021 wordt gevolgd, wordt door school nog gecommuniceerd.

Kerstvakantie
Het afgelopen jaar was voor iedereen hectisch en ook in 2021 zal niet direct alles terug bij het oude zijn. We hopen dat de kerstvakantie (21 december 2020 – 1 januari 2021) voor iedereen een periode van rust wordt. Indien tijdens de kerstvakantie belangrijke wijzigingen in de richtlijnen worden aangekondigd, informeren we jullie hierover.

Opvang op school
Vanaf 4 januari 2021 wordt opvang geregeld voor kwetsbare leerlingen en leerlingen wiens ouders een vitaal beroep hebben en daardoor niet thuis digitaal onderwijs kunnen volgen. Deze opvang vindt plaats op de eigen school.

Ondanks alles wensen we iedereen fijne feestdagen en een mooie start van 2021.