Vanaf dinsdag 2 juni openen de scholen voor voortgezet onderwijs hun deuren. We zijn blij dat we onze leerlingen en medewerkers weer mogen ontvangen. Om iedereen goed voor te bereiden op het heropenen van de school ontvang je deze week informatie en een filmpje over wat je op school kunt verwachten.

Op school hanteren we enkele basisregels:

  • Geef elkaar de ruimte, houd 1,5m afstand;
  • Was regelmatig je handen;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Volg de instructies, looproutes en borden;
  • Blijf thuis bij klachten.

Hygiënemaatregelen
Als we ons allemaal aan de regels houden, zorgen we er samen voor dat de school schoon en veilig blijft. Er wordt gezorgd voor adequate schoonmaak van de lokalen, toiletten en contactpunten.
Het wassen van je handen is een van de belangrijkste maatregelen om verspreiding van virussen te verminderen. Was dan ook regelmatig je handen goed met water en zeep. In de klas wordt gezorgd voor doekjes waarmee je je handen en tafel kunt schoonmaken.

Vervoer
Kom met de fiets of te voet naar school, of laat je afzetten door je ouders/verzorgers. Let ook bij aankomst op school en het naar huis gaan op het aanhouden van de 1,5m afstand. Maak geen gebruik van het openbaar vervoer, tenzij het echt niet anders kan. Meld dit bij je school. Vergeet ook niet dat het vanaf 1 juni verplicht is om in het ov een mondkapje te dragen.

Blijf thuis bij klachten
Heb je klachten zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging/koorts? Blijf dan thuis. Ook wanneer een van je gezinsleden koorts heeft blijf je thuis. Om je ziek te melden volg je de bekende procedure.

Rooster
Om te zorgen voor voldoende ruimte zijn niet alle leerlingen tegelijk op school. In je rooster vind je wanneer je les hebt op school en wanneer je thuis online les volgt of aan opdrachten kunt werken. Kom alleen naar school wanneer je voor een les op school moet zijn.
In je rooster zie je dat je niet van lokaal hoeft te wisselen en de kluisjes blijven gesloten. Ook tijdens pauzes blijf je in het lokaal met de docent waarvan je het vorige uur les hebt gehad. De kantine is dicht, dus neem iets te eten en drinken mee voor in de pauze.
Meer informatie ontvang je van je school.