Deze week zijn de lessen weer begonnen. Hoewel vanaf 16 december de scholen weer grotendeels gesloten zijn, gaat het onderwijs door.

Digitaal onderwijs
Op school vinden alleen lessen aan eindexamenkandidaten, schoolexamens voor (voor)examenklassen en praktijklessen voor (voor)examenklassen van het vmbo plaats. De lessen voor niet-eindexamenjaren worden digitaal gegeven.

De adviezen en besluiten van het kabinet zijn ook dit keer weer leidend in onze besluitvorming en aanpak de komende periode. We blijven aandacht houden voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en leerlingen. Bij alle activiteiten die wel op school plaatsvinden blijven de maatregelen, zoals handen wassen en het dragen van mondkapjes, gelden.

Huiswerk en begeleiding
Deze periode vraagt, net als de eerdere sluiting in maart, veel van iedereen, ook van onze leerlingen. De online lessen vragen een grote mate van zelfstandigheid. We merken dat sommige leerlingen hier ondersteuning bij nodig hebben. Dat kunnen we als school niet alleen, daar hebben we hulp van ouders/verzorgers in nodig. Samen kunnen we er in deze periode het beste van maken, maar dat is niet in alle gevallen hetzelfde als wat we in een gewoon schooljaar doen.

Vakinhoudelijk zorgen de docenten voor up to date studiewijzers en voldoende opdrachten. Daarnaast worden, volgens het rooster dat je hebt ontvangen, (digitaal) lessen gegeven. Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de betreffende docent.

Afwezigheid
Ook in deze periode wordt afwezigheid gemeld bij de school zoals je gewend bent. Zowel bij de digitale als fysieke onderwijsactiviteiten in het rooster dien je aanwezig te zijn, tenzij hiervoor een geldige reden is zoals ziekte. Als zieke leerlingen in staat zijn om online lessen te volgen, dan is dat in de meeste gevallen mogelijk. Hierover word je in dat geval geïnformeerd. Ongeoorloofde afwezigheid wordt gemeld bij leerplicht.

Toetsen en examens
De lessen voor de eindexamenkandidaten gaan door op school. Schoolexamens, voor examenjaren en voorexamenklassen, worden volgens het rooster afgenomen. Ook herkansingen en inhaalexamens gaan voor deze klassen door op school. Toetsen voor de andere leerlingen worden vooralsnog uitgesteld tot 18 januari 2021.

Vlak voor de kerstvakantie heeft de overheid besloten dat het Centraal Examen aan het einde van het schooljaar plaatsvindt in drie tijdvakken. Het precieze rooster wordt nog bekendgemaakt.

Opvang op school
Vanaf 4 januari 2021 wordt opvang geregeld voor kwetsbare leerlingen en leerlingen wiens ouders een vitaal beroep hebben en daardoor niet thuis digitaal onderwijs kunnen volgen. Deze opvang vindt plaats op de eigen school.

Vragen
Voor vakinhoudelijke vragen kun je terecht bij je docent van het betreffende vak. Heb je andere vragen neem dan contact op met je mentor/teamleider.

We verwachten aanstaande dinsdag 12 januari te horen hoe de periode vanaf 18 januari eruit gaat zien. Daarover informeren we jullie natuurlijk weer.