Per 1 juli neemt John Monsewije, momenteel voorzitter College van Bestuur bij SVO|PL, afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hiermee verandert de samenstelling van het College van Bestuur van SVO|PL. Ron Bonekamp, momenteel lid CvB, wordt benoemd tot voorzitter. Samen met Marjon Epema vormt hij per 1 juli het CvB van SVO|PL.

John Monsewije is sinds augustus 2005 voorzitter CvB en heeft op krachtige wijze SVO|PL geleid in een periode waarin het onderwijs in Parkstad te maken kreeg met massale krimp. Hij kijkt met trots terug op een periode waarin SVO|PL zich is blijven ontwikkelen en is gegroeid naar een gezonde organisatie met een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod. “De krimp is een kans geweest die we volledig hebben benut, zowel onderwijskundig als op bedrijfseconomische vlak”, aldus John Monsewije. “We zijn blijven investeren in innovatie, mensen en de infrastructuur en daar plukken we nu de vruchten van. We mogen trots zijn op wat we samen hebben bereikt.”

Ron Bonekamp en Marjon Epema kijken ernaar uit samen met de scholen verder te bouwen aan de missie van SVO|PL: het beste onderwijs voor elk kind. Ron Bonekamp: “Samenwerking tussen de scholen en met andere partners in de regio is daarbij ontzettend belangrijk. Corona is ook een kans geweest op dat vlak. De samenwerking is nog nooit zo sterk geweest. De afstand leek soms groot, maar de verbondenheid is groter.”

Het nieuwe CvB stelt zichzelf tot doel te blijven investeren in innovatie. “De verschillen tussen leerlingen willen we verkleinen door te blijven vernieuwen,” stelt Marjon Epema. “Niet alleen cognitieve verschillen, maar juist ook op persoonlijk en sociaal gebied. De afgelopen tijd hebben we heel duidelijk gezien hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor het welzijn van medewerker en leerlingen.”

De Raad van Toezicht van SVO|PL dankt John Monsewije voor al hetgeen hij gedaan heeft voor SVO|PL en het onderwijs in de regio Parkstad en wenst het nieuwe CvB veel succes bij het voortzetten van de ontwikkelingen.