De scholen voor voortgezet onderwijs hebben op 1 oktober van de VO Raad nieuwe adviezen gekregen over maatregelen in verband met het coronavirus.

Mondkapjes
Vanaf maandag 5 oktober geldt op school de regel dat mondkapjes gedragen worden bij verplaatsingen en in de praktijklokalen. Deze regel geldt voor leerlingen, medewerkers en bezoekers. Wanneer je in een lokaal of de kantine op je plek zit en de 1,5m afstand tot medewerkers gewaarborgd kan worden, hoeven geen mondkapjes gedragen te worden.
Leerlingen nemen eigen mondkapjes mee. Wanneer ze hun mondkapje vergeten zijn, zijn mondkapjes te koop voor €0,50. Deze bijdrage gaat naar het goede doel. De MR, ouderraad en leerlingenraad worden verder geïnformeerd en meegenomen in dit besluit.

Ventilatie
De metingen die afgelopen weken op onze scholen zijn gedaan, tonen aan dat goed geventileerd wordt. We blijven bij de CO2-metingen onder de gestelde norm. We vragen medewerkers om te blijven letten op de ventilatie in de lokalen.
Met het oog op de winter blijven we CO2-metingen uitvoeren, ook wanneer tijdens de les niet alle ramen open kunnen. Mocht blijken dat lokalen in de winter niet voldoen aan de gestelde norm, dan kan dat betekenen dat lokalen gesloten moeten worden en dat leerlingen in het uiterste geval onderwijs op afstand moeten volgen.

We houden de ontwikkelingen continu in de gaten. Mochten we nieuwe adviezen krijgen waardoor regels moeten worden aangepast dan informeren we je daarover.