Afgelopen vrijdag 26 november zijn aanvullende coronamaatregelen aangekondigd door het kabinet. Om de scholen op een veilige manier open te kunnen houden, zijn ook extra maatregelen voor het onderwijs aangekondigd. Deze maatregelen gelden vanaf aanstaande maandag 29 november en laten wij in ieder geval tot de kerstvakantie doorlopen.

Op school gelden de volgende regels:

  • Draag een mondkapje vanaf het binnenkomen in de school tot het moment dat je op je plek zit in het lokaal. Op je plek in het lokaal mag het mondkapje af. Dit geldt ook in de pauzes. Pas als je zit, mag je mondkapje af;
  • Houd 1,5m afstand tot docenten en andere medewerkers. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Wanneer geen 1,5m afstand gehouden kan worden, bijvoorbeeld bij praktijklessen, kan de docent vragen een mondkapje op te doen;
  • Gesprekken tussen ouders/verzorgers en docenten of andere medewerkers van school vinden zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats.

Ook de basismaatregelen blijven gelden:

  • Was regelmatig je handen;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen;
  • Er wordt gezorgd voor voldoende frisse lucht in de lokalen en andere ruimtes.

Waar nodig en mogelijk worden zo snel mogelijk organisatorische maatregelen getroffen zoals het aanbrengen van looproutes en maatregelen om klassen zoveel mogelijk gescheiden te houden. Houd je aan deze routes wanneer deze zijn aangegeven en volg de instructies van onze medewerkers op.

Zelftesten
Om eventuele besmettingen zo snel mogelijk op te sporen en het risico op besmettingen binnen de school te verkleinen, wordt iedereen gevraagd in ieder geval 2 keer per week een zelftest te doen. Je krijgt deze zelftesten op school.
De zelftesten zijn bedoeld voor als je geen klachten hebt. Heb je klachten of is je zelftest positief, blijf dan thuis en maak een afspraak bij de GGD om je te laten testen.

Quarantainemaatregelen
Vanaf vandaag geldt de beleidsregel dat bij twee of meer besmettingen in een groep, deze groep in quarantaine moet. We volgen steeds de richtlijnen van de GGD over quarantaine en testen. Informatie hierover wordt door de GGD aan ons verstrekt.

Deze maatregelen vragen opnieuw een aanpassing van iedereen, maar zijn echt nodig om de scholen open te houden en onze leerlingen les kunnen blijven geven. Daarom vragen wij iedereen met klem om zich aan de maatregelen te houden. Zoals afgelopen week gecommuniceerd doen we onze uiterste best om alle leerlingen naar school te kunnen laten komen, maar weten we niet hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. Ook met deze aanvullende maatregelen blijven we de situatie op school in de gaten houden en blijven we in gesprek met de directie en de medezeggenschapsraad.

Heb je vragen, bespreek deze met je mentor.