Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht in alle publieke ruimtes. Ook het dragen van een mondkapje op school is hiermee een wettelijke verplichting De school ziet toe op naleving hiervan door alle leerlingen en medewerkers.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een spatscherm, de volledige of de halve variant (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

Regels op school
Leerlingen, medewerkers en bezoekers dragen een mondkapje wanneer ze zich door het schoolgebouw verplaatsen. Wanneer je op een vaste plek zit of staat, zoals tijdens een les of wanneer je in de kantine zit, mag het mondkapje af. Voor gym, zang en bepaalde andere praktijkvakken gelden uitzonderingen. Je docent informeert je hierover.

Ook de overige regels blijven gelden:

  • Houd 1,5m afstand van medewerkers en bezoekers;
  • Was regelmatig je handen en gebruik in het lokaal de betreffende doekjes;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik direct weg;
  • Bij klachten blijf thuis en laat je testen.