Ondanks alles is het de komende 2 weken ook gewoon meivakantie. Hoewel misschien niet alle plannen door kunnen gaan, hopen we dat jullie in goede gezondheid toch van een welverdiende vakantie kunnen genieten.

De vraag hoe we als samenleving uit deze ‘slimme lockdown’ kunnen komen wordt steeds luider. Op dinsdag 21 april verwachten we meer informatie over of, wanneer en hoe de scholen na de meivakantie (deels) hun deuren weer mogen open. Na de persconferentie van premier Rutte bekijken we hoe we binnen SVO|PL invulling kunnen geven aan eventuele nieuwe maatregelen. We volgen daarbij ook de instructies en protocollen van het Ministerie van OCW.

Onze prioriteit is en blijft de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers, ook wanneer scholen na de meivakantie (gedeeltelijk) geopend worden. De eventuele opening van de scholen zal dus met kleine stapjes gaan. De eerste week na de meivakantie zal het onderwijs in ieder geval nog op afstand plaatsvinden. Ook daarna zullen scholen steeds maar een beperkt aantal leerlingen kunnen toelaten. Over hoe we binnen die kaders het onderwijs gaan vormgeven, informeren we jullie in de meivakantie. Houd de e-mail van school en SOMtoday dus ook in de vakantie in de gaten.

Voor de eindexamenleerlingen verandert er niets. De schoolexamens blijven doorgaan zoals gepland, in de vorm die gecommuniceerd is.