Per 1 augustus 2021 wordt Marcel Janssen (50) benoemd als de nieuwe directeur BcPL waartoe behoren de locaties Holz, Brandenberg, Herle, Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg en het Techniekcollege Parkstad Limburg.

Marcel Janssen heeft veel ervaring in leidinggevende functies in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Hij was onder andere directeur van de vmbo locatie Broekhin en directeur van het Graaf Huyn College.

Op dit moment werkt Marcel op interim basis als clusterdirecteur voor zeven basisscholen van RBOB De Kempen in Veldhoven en als parttime directeur van basisschool De Liaan in Helden. Samen met zijn echtgenote woont hij in Holtum. Hun twee kinderen wonen inmiddels op zichzelf. Op het BcPL volgt hij Rex Couzijn op die de afgelopen twee jaar waarnemend directeur was.

Het College van Bestuur is verheugd dat Marcel deel gaat uitmaken van SVO|PL en wenst hem veel geluk en arbeidsvreugde in zijn nieuwe baan als directeur BcPL.