Na heel wat activiteiten voor docenten, zoals de Good Practice Day en het Onderwijstheater, gaat het ParkstadLab zich nu ook richten op schooloverstijgende activiteiten voor leerlingen van SVO|PL– en LVO–scholen. Begonnen wordt op 1 december met een heus lunchconcert in Schunck*. Voor iedereen gratis toegankelijk.