Leerlingen hebben het meeste belang bij goed onderwijs. Dus werd deze doelgroep het eerst gevraagd om te reageren op en met aanvullingen te komen voor de nieuwe strategienota van SVO|PL.

In opdracht van het College van Bestuur gebeurde dat op 11 september 2018 in een vorm die vooral leerlingen moest aanspreken. De groep debatters onder hen begon de middag met een heuse boksles in een sportcentrum in Parkstad. Aansluitend gingen zij, na een behoorlijke voorbereiding, de discussie aan met CvB, directieleden en een onderwijsinspecteur als onverwachte mystery guest. Na afloop waren bijna alle reacties over deze wijze van inspraak positief. Mooi was te zien hoe sommige directieleden ter plekke afspraken maakten om op hun eigen school met deze leerlingen verder aan de slag te gaan en hun inbreng in concrete vervolgacties om te zetten.

Benieuwd naar de resultaten van deze bokssessie? Lees het hele verslag.

De volgende bijeenkomst is met ouders en daarna met andere stakeholders, ook allebei in een afwijkende dialoogvorm. De resultaten worden steeds verwerkt in de huidige concept strategienota, die daarmee een ‘levend’ en actueel document blijft.