Ook in 2017 hebben we, zowel op personeel als materieel vlak, geïnvesteerd in ons onderwijs om de kwaliteit te blijven waarborgen. Het afgelopen jaar hebben we onder andere ingezet op scholing van onze medewerkers en digitalisering van de ondersteunende processen. De komende jaren blijven we investeren in onderwijsinnovatie en de duurzame inzetbaarheid van ons personeel.

Meer weten? Bekijk ons jaarbeeld.