Het beste onderwijs voor elk kind, dat vraag investeringen in onderwijs, personeel en schoolgebouwen.

In 2016 zijn we begonnen met de aanleg van onze nieuwe Wifi-infrastructuur. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in innovatie en scholing van personeel. Wil je weten wat we verder hebben gedaan in 2016 en waarop we de komende tijd inzetten? Bekijk dan ons jaarbeeld 2016.