Hoewel er landelijk nog geen definitieve besluiten zijn genomen over het centraal examen en een mogelijke heropening van het voortgezet onderwijs, bereiden wij ons wel al voor op verschillende scenario’s.

Veiligheid en welzijn
Bij alle beslissingen staan de veiligheid en het welzijn van onze leerlingen en medewerkers voorop. Ons uitgangspunt is continuïteit bieden en onze leerlingen op een goede manier begeleiden.

Ontwikkeling
We hebben voortdurend oog voor de ontwikkeling van leerlingen. De studievoortgang wordt op verschillende manieren gemeten. Belangrijk voor school maar ook voor jullie om te weten waar je nu staat. We kijken niet alleen naar toetsen en punten maar ook naar hoe we verwachten en inschatten dat een leerling zich in de verdere toekomst nog gaat ontwikkelen en welke ondersteuning daarbij nodig is.

Voor het mogelijk geven van lessen op school voor de niet-examenleerlingen zijn we erg afhankelijk van een besluit over de centraal examens en de maatregelen die we op school moeten volgen. We willen alle leerlingen op een goede manier begeleiden naar het vervolgonderwijs. Voor onze eindexamenleerlingen zitten we bijna aan het einde van die route. Daarom ligt hier onze prioriteit. Ook of en op welke manier we voor andere leerjaren eventuele toetsen en beoordeling gaan inrichten, is afhankelijk van hoe we het onderwijs kunnen inrichten. Wanneer landelijk meer bekend is over de eindexamens en een eventuele heropening van de scholen, informeren we je over wat dit voor jou betekent.

Overstap primair naar voortgezet onderwijs
In verschillende media wordt aangegeven dat middelbare scholen kansrijk omgaan met aanmeldingen van leerlingen uit het primair onderwijs. Dat houdt in dat we op een andere manier dan voorgaande jaren kijken naar schooladviezen en plaatsing. Binnen SVO|PL wordt met elkaar afgestemd hoe we hiermee omgaan. Het uitgangspunt is inderdaad om leerlingen die naar onze scholen komen kansen te bieden, maar daarbij ook oog te hebben voor het plaatsen van leerlingen op de juiste plek.

Zorgen
Heb je vragen of heb je het moeilijk in deze periode, vraag dan hulp. Je kunt terecht op school, maar misschien heb je ook iets aan de volgende instanties:

  • JENS, voor activiteiten voor jongeren in gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal
  • Jongerenhulp online, om (anoniem) je hart te luchten
  • Rijksoverheid, voor de actuele regels en meer informatie over het coronavirus
  • GGD Zuid-Limburg, voor vragen over testen, cijfers en andere dienstverlening