Schouder aan schouder met de uitvoerende kunstenaars van het interdisciplinaire kunstproject en het Duits-Nederlandse theatergezelschap dat met WOLK de jeugd wil inspireren tot bezinning op de voor ons zo vanzelfsprekende vrijheid, volgt ook een debatgroep het spoor van de bevrijding door Limburg en Noordrijn-Westfalen in het project Vrij Zijn. Deze debatgroep organiseert debatwedstrijden, waarbij meedoen belangrijker is dan winnen en waarbij het enige doel is: leerlingen laten nadenken over de betekenis van ‘vrijheid’ en de dilemma’s waarvoor het streven naar vrijheid ons kan stellen door ze met elkaar te laten debatteren aan de hand van uitdagende stellingen.

De debatgroep volgt het format van het Lagerhuisdebat, zoals dat door het Nationaal Debat Instituut wordt uitgedragen. Verschillende leden van de Debatgroep hebben een speciale training gevolgd bij het Nationaal Debat Instituut, en zijn daarmee formeel gecertificeerd. Om de nadruk te leggen op het mét elkaar, in plaats van het tégen elkaar, bestaan de teams uit leerlingen van verschillende scholen, zodat ze tot samenwerken genoodzaakt zijn. De debatten zijn toegankelijk voor leerlingen van verschillende leeftijden, onderwijssoorten en zelfs verschillende nationaliteiten en vinden dan ook plaats in een vrolijke mengeling van Duits, Engels, Nederlands en Limburgs. Ook kunnen de teams hun standpunt niet kiezen. Op die manier worden leerlingen uitgedaagd zich te verdiepen in de standpunten die niet altijd de hunne zijn.

De debatleider heeft een cruciale taak: hij moet de stelling inleiden en toelichten en daarbij niet alleen rekening houden met de debatterende partijen, maar ook met het eventueel aanwezige publiek, én met de jury. De vakjury, waarin al verschillende prominenten hebben plaatsgenomen, zoals o.a. SP-kamerlid Ron Meyer, vervult eveneens een cruciale rol. Bij het beoordelen van de teams richt zij zich uitsluitend op overtuigingskracht, de kwaliteit van de argumenten, en, heel belangrijk: de samenwerking.