Tekenen Intentie document SVOPL – Schunck – Gemeente Heerlen – Foto: Luc Lodder

Op woensdag 21 september 2022 tekenden SVO|PL, SCHUNCK en de gemeente Heerlen samen de intentieverklaring voor een Taaloffensief. Dit is een nieuw initiatief met als doel samen te werken op het gebied van taal. Zo willen de partijen achterstanden inhalen en ongelijkheden verminderen in Parkstad. Een voorbeeld hiervan is ‘De Bibliotheek op School’ waarin leerlingen via het Boek1Boek systeem, bibliotheekboeken op school kunnen bestellen en laten bezorgen.

Achterstanden

De ontwikkeling van taal bij de jeugd in het voorgezet onderwijs heeft door de coronapandemie een flinke tegenslag meegemaakt. En dat in de regio Parkstad, waar de achterstanden in taalvaardigheid ten opzichte van het landelijk gemiddelde al groot waren. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is in het leven geroepen om leervertragingen in te halen. Binnen SVO|PL worden deze gelden ingezet op 5 domeinen. Taal is hiervan een belangrijk onderdeel. Hiervoor zijn in de afgelopen periode door de verschillende scholen stappen gemaakt in het vormen van nieuw taalbeleid. Dit ligt ten grondslag aan de intentieverklaring en het Taaloffensief. “Taal is niet alleen een basisvaardigheid op school, maar het goed beheersen van taal geeft ook het zelfvertrouwen om jezelf te ontplooien in de maatschappij. Meer dan ooit is taalvaardigheid van belang”, aldus Ron Bonekamp, voorzitter van het College van Bestuur SVO|PL.

Tekenen Intentie document SVOPL – Schunck – Gemeente Heerlen – Foto: Luc Lodder

Taaloffensief

Het tekenen van de intentieverklaring is het startpunt van een krachtige en duurzame samenwerking om de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs van SVO|PL in Heerlen te ondersteunen in taalontwikkeling. Door corona zijn de taalachterstanden in deze regio nog groter geworden. De partijen luiden de noodklok: “Een goede taalbeheersing maakt gelukkiger, succesvoller én gezonder. Die voordelen gun je ieder kind en iedere volwassene. Daarom slaan we in Heerlen nu de handen ineen voor taalvaardigheid en taalplezier!”, aldus Jordy Clemens, wethouder gemeente Heerlen.

Samen trekken de partijen op voor een krachtig en samenhangend leesbeleid, een rijk leesaanbod en een positieve en stimulerende leescultuur. SCHUNCK faciliteert daarbij vanuit hun kennis en kunde met deskundigheidsbevordering en passend ondersteuningsaanbod. De gemeente Heerlen fungeert als aanjager en gesprekspartner.

Één van de projecten die de partners onderzoeken is De Bibliotheek op School (dBoS). Een pilot loopt reeds, waarin leerlingen via het Boek1Boek systeem, bibliotheekboeken op school kunnen bestellen en laten bezorgen. “We bekijken samen hoe we een krachtig en samenhangend leesbeleid kunnen creëren om een stimulerende leescultuur tot stand te brengen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de aanstelling van taalcoördinatoren op de scholen, die in samenwerking met leesconsulenten van SCHUNCK alle secties van het onderwijs, dus niet alleen sectie Nederlands, ondersteunen bij de uitvoering van het Taaloffensief”, aldus Sandra Uijlenbroek, manager SCHUNCK Bibliotheek.

Continuïteit

De beschikbaarheid van NPO-middelen bieden eenmalig de mogelijkheid om te komen tot structurele samenwerking. Dit heeft natuurlijk alleen effect als partners komen tot een blijvende verbetering op basis van een duurzame samenwerking. Daarom gaan de partners vanaf het begin op zoek naar een structurele financiering ter dekking van de beoogde samenwerking.