Om te beginnen wensen we iedereen een goed en gezond 2022. Naar aanleiding van de mededeling van het kabinet over het volledig heropenen van het voortgezet onderwijs informeren we je over de opening van de school na de kerstvakantie. De school is vanaf 10 januari 2022 weer open voor alle leerlingen en medewerkers. Leerlingen volgen de lessen fysiek volgens het lesrooster. We hopen iedereen vanaf 10 januari weer in goede gezondheid te zien.

Op school gelden vanaf 10 januari dezelfde regels als voor de kerstvakantie:

  • Draag een mondkapje, over mond en neus, vanaf het binnenkomen in de school tot het moment dat je op je plek zit in het lokaal. Op je plek in het lokaal mag het mondkapje af. Dit geldt ook in de pauzes. Pas als je zit, mag je mondkapje af;
  • Houd 1,5m afstand tot docenten en andere medewerkers. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Wanneer geen 1,5m afstand gehouden kan worden, bijvoorbeeld bij praktijklessen, kan de docent vragen een mondkapje op te doen;
  • Gesprekken tussen ouders/verzorgers en docenten of andere medewerkers van school vinden zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats.

Ook de basismaatregelen blijven gelden:

  • Was regelmatig je handen;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen;
  • Er wordt gezorgd voor voldoende frisse lucht in de lokalen en andere ruimtes.

Zelftesten
Om eventuele besmettingen zo snel mogelijk op te sporen en het risico op besmettingen binnen de school te verkleinen, vragen we iedereen weer om in ieder geval 2 keer per week een zelftest te doen. Je ontvangt deze zelftesten op school. De zelftesten zijn bedoeld voor als je geen klachten hebt. Heb je klachten of is je zelftest positief, blijf dan thuis en maak een afspraak bij de GGD om je te laten testen.

De regels blijven aanpassingen vragen van iedereen en dat is niet altijd gemakkelijk. We roepen daarom een ieder op om zich aan de regels te houden, maar ook om respect voor elkaar te hebben. We spreken op een open en positieve manier met elkaar en luisteren naar elkaar. We moeten samen zorgen voor een gezonde en veilige situatie, maar zeker ook een goede sfeer op school. Op 14 januari neemt het kabinet opnieuw een beslissing over de coronamaatregelen. Mocht dit gevolgen hebben voor het onderwijs dan informeren we je daar natuurlijk over.

Heb je vragen of zit je ergens mee? Bespreek dit dan met je mentor.