Per 1 mei 2018 wordt drs. Guy de Munck benoemd tot rector van de scholen van het Bernardinuscollege. Dhr. De Munck is nu locatiedirecteur Porta Mosana College en interim locatiedirecteur Sint Maartenscollege te Maastricht.
In overleg met de huidige interim rector Bernardinuscollege, dhr. Michiel Maas, en LVO Maastricht worden afspraken gemaakt over de invulling van de periode tot juni 2018.
Het College van Bestuur SVO|PL is verheugd over de benoeming van dhr. Guy de Munck tot rector en wenst hem alle succes bij zijn werkzaamheden binnen het Bernardinuscollege en SVO|PL.