Organisaties uit onderwijs, overheid en andere veiligheidspartners hebben donderdag 1 maart het convenant Veiligheid in en om Scholen (VIOS) Parkstad getekend in Hub in Kerkrade. Met dit convenant gaan de partijen samenwerkingsafspraken aan met betrekking tot de veiligheid in en rondom scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld, Voerendaal en Kerkrade. Ook enkele opleidingsinstellingen uit Sittard ondertekenden het convenant.
Bij de ondertekening van het convenant waren bestuurders van de samenwerkende organisaties en de leden van de werkgroep VIOS aanwezig.

VIOS
Het convenant is erop gericht dat zowel leerlingen en personeel als bezoekers (zoals ouders) van de school veilig zijn en zich veilig voelen binnen de school- en lesomgeving. Het convenant geeft daartoe handvatten voor onderwijsinstellingen, maar ook om te komen tot een concrete en heldere invulling van taken en afspraken tussen de school en andere veiligheidspartners.
VIOS richt zich op zowel landelijk als lokale thema’s. Convenantpartners wisselen informatie en ervaringen uit over uiteenlopende thema’s zoals pesten, loverboys en drugs, maar ook over de gezonde school en het vergroten van assertiviteit en weerbaarheid. “Door de samenwerking kunnen we beter op situaties inspringen en kunnen thema’s bespreekbaar en wellicht voorkomen worden. Niet alleen scholieren, maar ook docenten en bezoekers moeten zich veilig voelen binnen scholen. Het convenant VIOS draagt daar aan bij”, aldus de Kerkraadse wethouder Jo Schlangen (Onderwijs) namens de convenantpartners.

Partners
Naast SVO|PL ondertekende de volgende partners het convenant:

  • Vanuit het onderwijs Stichting LVO Parkstad, Citaverde College, INNOVO, ROC Arcus College, Stichting Alterius (De Buitenhof), Movare, Stichting IBPL (IBS El Wahda), Stichting Pallas (Vrije School Helianthus), Stichting Vitus Zuid (Mgr. Hanssenschool), Gereformeerde basisschool Benjamin, de Nieuwste Pabo, Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS), Fontys Hogeschool Pedagogiek Sittard.

  • De gemeenten Kerkrade, Heerlen, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Brunssum.

  • En daarnaast politie, Openbaar Ministerie, GGD Zuid-Limburg, Halt Limburg en Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad.