Het college van de gemeente Heerlen stemde op 25 mei in met het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs. Dit plan geeft voor de komende 4 jaar een concrete verwachting van benodigde investeringen in schoolgebouwen en geeft een doorkijk tot 2036. De grootste vernieuwingen zijn gepland voor het Herlecollege, Grotiuscollege en de Vrijeschool Parkstad. De gemeente en de besturen van het voortgezet onderwijs – LVO, SVO|PL en Citaverde – hebben het IHP samen opgesteld.

Vernieuwingen
Zowel de gebouwen van het Herlecollege als het Grotiuscollege zijn gedateerd. Ze voldoen niet meer aan de eisen die we tegenwoordig aan een gebouw stellen voor het geven van goed onderwijs. De gebouwen zijn daarbij ook niet duurzaam. Tevens is er de wens van het Grotiuscollege en de Vrijeschool Parkstad om nauwer samen te werken vanuit één locatie, op een centrale plek die goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Jordy Clemens, wethouder onderwijs: “Met dit plan zorgen we tot in lengte van jaren voor gezonde, duurzame en functionele schoolgebouwen. Ook komen we dichterbij onze ambitie om meer onderwijs in het centrum te laten plaatsvinden.”
Ook de andere vo-scholen zijn opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan. Voor sommige schoolgebouwen verandert er weinig tot niets, voor andere moet nader onderzoek duidelijkheid geven over mogelijke verbeteringen. Bijvoorbeeld voor het Bernardinuscollege, een markant schoolgebouw dat op korte termijn ook toe is aan renovatie en verduurzaming.

Start met onderzoek
Het IHP geeft de kaders aan. Nu kan gestart worden met verder onderzoek en de uitwerking van onder andere: eisen ten aanzien van een nieuw gebouw passend bij de ontwikkeling van het onderwijs en onderwijstypen, locatiekeuzes, duurzaamheidsambities en kostenplaatjes. Daarna kan gestart worden met grootschalige renovatie dan wel nieuwbouw.

Voortgezet onderwijs in Heerlen
De vo-scholen in Heerlen verzorgen onderwijs voor circa 8.000 leerlingen. Op dit moment zijn er twaalf locaties, met een onderwijsaanbod van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Met name in de Hoensbroekse scholen is de afgelopen periode fors geïnvesteerd. Daarom richt dit huisvestingsplan zich vooral op de andere Heerlense scholen.