Woensdag 5 oktober organiseerde SVO|PL de ‘Dag van de Onderwijsmedewerker’ voor bijna 800 docenten en ondersteunende personeelsleden. Afgelopen jaren speelde deze dag zich onder andere af in het Parkstad Limburg Theater en het Roda JC-stadion. Dit jaar werd gekozen voor een nieuwe opzet in Heerlen Centrum. De onderwijsmedewerkers konden op verschillende locaties in de stad terecht om te leren, te ontmoeten en te ontwikkelen.

Vanaf 08:30 druppelden de eerste mensen binnen bij de Nieuwe Nor, waar keynote spreker Richard van Hooijdonk de dag aftrapte met zijn visie op het onderwijs van de toekomst. De dag ging verder op verschillende locaties zoals SCHUNCK, het Betahuis en Luciushof. Het brede keuzeprogramma bestond uit verschillende workshops, lezingen en sprekers, gebaseerd op actuele onderwijsthema’s voortvloeiend uit het Nationaal Programma Onderwijs, opgezet om de corona-achterstanden aan te pakken. 

Zo vertelde Ron Meyer over de Alliantie van Heerlen Noord, gaf Juliette Vermaas een workshop over het nieuwe inspectiekader en blikte het educatieprogramma van SCHUNCK in de toekomst van het onderwijs met de workshop ‘Mediawijsheid en Programmeren’. De scholen kregen dit jaar ook de kans om te laten zien wat er afgelopen jaar bereikt is in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, onder de noemer ‘Good Practice Labs’. Om zo mét en van elkaar te leren.