Het nieuwe schooljaar staat op het punt van beginnen. Welkom (terug) op onze scholen. Ook dit schooljaar start nog met maatregelen rondom het bestrijden van het coronavirus. Als uitgangspunt voor de regels op school gebruiken we steeds het protocol ‘Onderwijs tijdens corona’ van de VO-Raad.

 Op school hanteren we de volgende regels:

  • Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje wanneer ze zich door het schoolgebouw verplaatsen. In ieder geval op de gangen, maar ook wanneer je loopt in de kantine, praktijklokalen en andere plekken in het gebouw;
  • Leerlingen en medewerkers houden 1,5m afstand van elkaar. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden;
  • Was regelmatig je handen en hoest/nies in je elleboog;
  • In de lokalen gebruik je de daarvoor bestemde doekjes om handen en tafels schoon te maken;
  • Ramen en deuren staan zoveel mogelijk open;
  • Bij gezondheidsklachten blijf je thuis en laat je je testen.

In de zomervakantie heeft de regering nieuwe regels bekendgemaakt rond zelftesten en bij een besmetting in je omgeving:

Je bent niet of niet geheel gevaccineerd Je bent volledig gevaccineerd of je hebt minder dan 6 maanden geleden corona gehad
Gebruik 2 keer per week een zelftest. Via je school hoor je hoe je deze ontvangt;
Je gaat thuis in quarantaine als je in contact bent geweest met een besmet persoon en laat je na 5 dagen testen bij de GGD;
Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD.
Je hoeft geen zelftest te doen;
Je hoeft niet in quarantaine;
Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen door de GGD.

Heb je vragen, stel deze dan op school.