Per 1 juli 2021 neemt de heer John Monsewije wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid als voorzitter van het College van Bestuur SVO|PL.

John Monsewije is sinds augustus 2005 voorzitter en heeft op krachtige wijze SVO|PL geleid in een periode waarin het onderwijs in regio Parkstad te maken kreeg met het gegeven van krimp. Terwijl in de rest van Nederland krimp onbekend was of ontkend werd, heeft SVO|PL onder zijn leiding moeilijke beslissingen moeten nemen om te zorgen dat een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod voor de regio Parkstad behouden bleef. Het is de verdienste van John Monsewije dat de scholen van SVO|PL nu in alle opzichten gezond zijn en datgene doen waar de stichting voor staat; “voor elk kind het beste onderwijs”.De Raad van Toezicht van SVO|PL dankt John Monsewije voor al hetgeen hij gedaan heeft voor SVO|PL en het onderwijs in de regio Parkstad.

De Raad van Toezicht is verheugd tevens de benoeming van Ron Bonekamp als voorzitter College van Bestuur per 1 juli 2021 bekend te maken. Ron Bonekamp heeft als lid College van Bestuur sinds 2016 een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van het onderwijs op onze scholen. Een ontwikkeling die in de komende jaren wordt doorgezet onder zijn leiding. De Raad van Toezicht wenst Ron Bonekamp hierbij alle succes.

De procedure voor een nieuw lid CvB wordt de komende week gestart.