Zoals vanochtend aangekondigd door minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vervallen alle centrale examens dit schooljaar, dus ook centraal schriftelijke en praktische examens (cspe) in het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in vmbo basis en kader. Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt bepaald of leerlingen een diploma behalen. We begrijpen dat dit veel vragen oproept en proberen vandaag al zo veel mogelijk vragen te beantwoorden. Enkele vragen zullen we niet direct kunnen beantwoorden, daarover ontvangt u later meer informatie.

Voor het afnemen van de schoolexamens is extra tijd gegeven tot begin juni. Van deze tijd gaan wij dan ook gebruikmaken om de schoolexamens op een goede en veilige manier af te kunnen nemen. We willen leerlingen, in deze toch al onzekere situatie, een eerlijke kans geven om hun diploma te behalen. In het verlengde van de adviezen van de overheid, het RIVM en de VO-Raad nemen we de volgende maatregelen:

  • Deze week vervallen alle schoolexamens. Vrijdag informeert de school leerlingen over het vervolg van de afname van de schoolexamens. We roepen leerlingen op om te blijven studeren. Op een ander moment zul je alsnog je schoolexamens, wellicht in aangepast vorm, moet afleggen.
  • De schoolexamenperiode wordt verlengd tot begin juni. Daarna vinden de herkansingen plaats.
  • In ieder geval tot 6 april worden geen schoolexamens afgenomen op school. Afhankelijk van de situatie en de dan geldende richtlijnen van het RIVM wordt bekeken of het vanaf dat moment mogelijk en nodig is om enkele schoolexamens toch op school af te nemen. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat daarbij op de eerste plaats.
  • Docenten en schoolleiders zijn in gesprek om te bekijken hoe en wanneer schoolexamens op een andere manier, bijvoorbeeld digitaal of telefonisch, afgenomen kunnen worden. Waar mogelijk wordt gezocht naar een andere vorm dan een schriftelijk examen. Leerlingen worden hierover vrijdag verder geïnformeerd door de school

Er wordt landelijk een nieuwe zak- en slaagregeling vastgesteld. In deze regeling wordt opgenomen wanneer leerlingen, op basis van de resultaten van de schoolexamens, geslaagd of gezakt zijn. Na afname van de schoolexamens begin juni krijgen leerlingen herkansings- en beroepmogelijkheden, zoals normaal ook het geval zou zijn geweest. De minister geeft aan dat hierover zo snel mogelijk meer informatie volgt. Hierover zullen we u op dat moment ook verder informeren.

We vragen ook nu weer flexibiliteit en creativiteit van zowel leerlingen en ouders als van onze medewerkers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen, ondanks de situatie, een eerlijke kans krijgen om een diploma te behalen.